You are here

Выпуск 2015

Группа 515 после защиты дипломных работ. Слева направо: Д.В. Канатников, проф. А.А. Шананин, доц. П.А. Точилин, акад. А.Б. Куржанский, доц. И.В. Рублев, асс. И.В. Востриков, асс. Ю.Ю. Минаева, Е.М. Зилонова, В.А. Данилов, проф. А.С. Братусь, Е.Н. Грачёв, В.С. Розова, А.В. Семёнова, К.Р. Лукашевичус, А.А. Атанесян, Е.М. Щербакова, С.В. Дрожжин, В.А. Лазарева

 

Староста группы: Елена Щербакова. e-mail: lena19592@mail.ru.

ФИО Научный руководитель e-mail
1 Атанесян Анна Артаковна доц. П. А. Точилин at-an-ar@yandex.ru
2 Грачёв Егор Николаевич доц. С. Н. Смирнов halvard@yandex.ru
3 Данилов Вадим Андреевич акад. А. Б. Куржанский vadimdanilov93@gmail.com
4 Дрожжин Сергей Вячеславович доц. С. Н. Смирнов myasnicc@yandex.ru
5 Зилонова Екатерина Михайловна проф. А. С. Братусь zilorina@mail.ru
6 Канатников Дмитрий Владимирович доц. П. А. Точилин dkanatnikov@gmail.com
7 Лазарева Владислава Александровна доц. С. Н. Смирнов vlada-laz@mail.ru
8 Лукашевичус Ксения Ромальдасовна акад. А. Б. Куржанский lukashevichus.k@gmail.com
9 Розова Влада Стефановна проф. А. С. Братусь vsrozova@mail.ru
10 Семёнова Анастасия Владимировна проф. А. С. Братусь nasti24@list.ru
11 Щербакова Елена Михайловна проф. А. А. Шананин lena19592@mail.ru